Vzgoja zelenjave

Prednosti

  • povečan donos zaradi boljše strukture tal,
  • povečana splošna imunska odpornost na bolezni in škodljivce,
  • zmanjšan negativni vpliv monokultur,
  • izboljšana kaljivost semen in razvoj sadik…

Uporaba

  • predsetvena obdelava,
  • tretiranje semen in sadik, vzgoja sadik,
  • med vegetacijo,
  • razkroj žetvenih ostankov…

 Zdrava, vitalna in strukturna tla so osnova za kontroliran donos.

PREDSETVENA OBDELAVA:

Uporaba EM® v tleh vpliva na temelje rastlinske pridelave – izboljšanje fizikalno-kemično-bioloških parametrov tal: strukture, dostopnost hranil, procese humifikacije in mikrobiološko ravnotežje. Izboljšana kapaciteta za zadrževanje hranil in vodno-zračni režim dodatno pripomoreta k rasti posevka, predvsem v sušnih oz. deževnih obdobjih. Prevlada koristnih bakterij v tleh pa spodbudi že prisotne talne glive (Trichoderma, mikorizne glive), da se lažje razvijejo in dodatno pripomorejo k dostopnosti hranil. Dodatek prostoživečih dušik fiksirajočih bakterij potencira sposobnost tal za pretvorbo zračnega dušika v rastlinam dostopno obliko.


UPORABA: 20–40l EM Terra Active s 300l vode / ha. V primeru prisotnosti talnih patogenih dodamo 2- 4l EM – 5. Za močnejši učinek dodamo EM Super Cera C (10g na 1l EM Terra Active).

TRETIRANJE SEMEN IN POTAKNJENCEV:

Semena in sadike tretiramo z namenom zaviranja rasti patogenih mirkoorganizmov kot tudi izboljšanja njihove kaljivosti in razraščanja. To dosežemo z uporabo visokotehnološkega, mikrobiološkega sredstva EM Plant Forte. Rezultat je višji odstotek kaljivosti, enakomernejša vznik in rast kalčkov, močan koreninski sistem v juvenilni fazi in odlično izkoriščanje razpoložljivih hranil. Sadike pa razvijejo močnejši koreninski sistem in zmanjšamo presaditveni šok. Nanašamo ga lahko v koncentratu ali razredčenega z vodo.


UPORABA: 1l EM Plant Forte za 400 kg semena, sadike, gomolje in čebuljčke pa namakamo v razredčini z vodo 1:100.

VZGOJA SADIK:

Pri vzgoji sadik se uporablja EM® kot podpora pri kalitvi semen in za enakomernost rasti. V okolju, kjer prevladujejo koristni mikroorganizmi, se poveča dostopnost hranil in koreninski sistem je bolj razvit. Tako vzgojene sadike bolje prenašajo presaditveni stres in so temelj za močne odrasle rastline.


UPORABA: Semena tretiramo z EM Plant Forte 1l/400kg semen, po kalitvi priporočamo pršenje z EM Plant Forte + voda 1:500, ko naredi rastlina prve prave liste, pa škropimo kombinacijo EM Plant Forte + EM – 5 v razmerju + voda 10:1:200. Škropljenje izvajamo tedensko. 

 

MED VEGETACIJO:

EM® se pri uporabi med vegetacijo obnaša kot biostimulator – vzpodbudi rast rastlin in povečuje njihovo splošno imunsko odpornost. Učinkovito se uporablja kot preventiva pred boleznimi in škodljivci ter za krepitev rastlin po stresnih situacijah. Najboljše in tudi dokazano pozitivne učinke dosežemo v kombinaciji z EM – 5.


UPORABA: 5–10l EM Plant Forte z 1-2l EM – 5 s 300l vode / ha. Apliciramo lahko večkrat.

RAZKROJ RASTLINSKIH OSTANKOV:

Razkroj rastlinskih ostankov s pomočjo koristnih mikroorganizmov je energetsko učinkovit način, ki pripomore k gradnji in ohranitvi ravni humusa v tleh in pozitivno vpliva na lastnosti tal. Razkroj z uporabo dušičnih gnojil pa po drugi strani pospeši direktno mineralizacijo, ne omogoča ohranitve ravni humusa, ampak pripomore k izgubljanju organske snovi in rušenju strukture tal. Razkroj z Efektivnimi mikroorganizmi EM® prepreči tudi razmnoževanje patogenih gliv. Z njim si olajšamo obdelavo tal brez oranja.


UPORABA: 10–20l EM Organo Active s 300l vode / ha.

EM Nitro protokol :

Podatki o učinkovitosti dušičnih gnojil govorijo o tem, da je kar 70-80% izgubljenih zaradi takih ali drugačnih razlogov. Hkrati pa se dobršen del preostalega porabi kot stimulacija talnih mikroorganizmov, ki s pomočjo presežnega dušika prekomerno razkrajajo talno organsko maso in zmanjšujejo vsebnost humusa (huminskih kislin). 

Naš koncept sloni na dejstvu, da je možno doseči skoraj 100% učinkovito prehrano z dušikom, pri tem pa znižati pritisk prekomernega dušičnega gnojenja na talne mikroorganizme ter posledično tla. 


UPORABA: N POWER po navodilih za EM Nitro protokol

Shopping Cart
Scroll to Top