Vreja prašičev

Številne študije in mednarodne izkušnje o uporabi Efektivnih Mikroorganizmov EM pri vzreji prašičev kažejo sledeče rezultate:
 • izboljšana asimilacija krme,
 • kakovostnejše konzerviranje krme (zmanjšanje pojava gnitja),
 • ni pojava gnitja in plesni,
 • povečana proizvodnja,
 • višja kakovost mesa,
 • povečan prirast,
 • izboljšano zdravstveno stanje živali,
 • mirnejše živali (manj stresa),
 • manj težav z dihanjem živali zaradi smradu, tudi na velikih farmah,
 • lažja upravljanje z gnojem in gnojevko (lepše teče, ni skorje, manj muh ipd.),
 • povečana asimilacija dušika,
 • izboljšana pridelava gnojil z zemeljskimi bakterijami.

Uporabo EM pri vzreji prašičev razdelimo na tri segmente:

Optimalna prebava – z uporabo EM ZOO pri hranjenju.

Kolonizacija (vnos) mikroorganizmov v svinjaku omogoča uravnotežiti mikrobiološko stanje okolice prostora in tako zmanjšuje možnost okužb.

Izboljšane higienske razmere v objektu in okolici – ni smradu.

Za dodajanje EM ZOO suhi krmi priporočamo, da se to naredi ob spravljanju krme v silos. V primeru, da želite dodati EM ZOO krmi naknadno, priporočamo, da nekaj pšenice namočite v EM ZOO, ki jo nato dobro premešate z ostalo. Na tak način bo porazdelitev produkta najboljša. Tako pripravljena krma naj se porabi v roku štirinajstih dni.

EM za stabilizacijo mikroflore svinjaka

Kot pri ostalih hlevskih živalih je priporočljivo tudi škropljenje (meglenje) svinjaka, saj ima to pozitiven vpliv na počutje živali. Pozitivni mikroorganizmi padejo na vse površine, vključno na prah v zraku. To preprečuje naselitev neželenih mikrobov. EM preprečuje nastanek škodljivih plinov, kot sta amonijak in vodikov sulfid ter preprečuje gnitje in razvoj muh.

Klima

1 m2

količina EM ZOO 10ml
količina vode 40ml
uporaba – vsake 3 dni

ali

količina EM ZOO 25ml
količina vode 75ml
uporaba – 1x tedensko

100 m2

količina EM ZOO 1l
količina vode 4l
uporaba – vsake 3 dni
ali
količina EM ZOO 2,5lml
količina vode 7,5l
uporaba – 1x tedensko

1000 m2

količina EM ZOO 10l
količina vode 40l
uporaba – vsake 3 dni
ali
količina EM ZOO 25l
količina vode 75l
uporaba – 1x tedensko

Naprava za škropljenje (megljenje) naj bo enostavna za uporabo in vzdrževanje. Priporočamo uporabo naprav, primernih glede na velikost svinjaka. Uporabljate lahko ročne škropilnice ali stropne šobe.

Nastil

Za nastil se največkrat uporablja slama. Priporočamo uporabo najboljše slame, saj v njej še niso naseljene škodljive glive in plesni. Pri pripravi slame priporočamo škropljenje med baliranjem in sicer z 0,1 – 0,5 litra na balo stisnjene slame, s čimer preprečimo, oziroma močno zmanjšamo možnost nastanka gliv in drugih bakterij. V hlevu pa se EM kolonizira s pomočjo škropljenja.

Kletke, svinjaki

Vsako nanašanje EM naj se izvaja na čisti in oprani površini. Površine naj se predhodno očistijo z visokotlačnimi čistilnimi napravami, vanje pa naj se doda še 5 – 10 litrov EM ZOO. Po čiščenju naj se svinjak dezinficira z razredčeno raztopino 1:10. Po čiščenju in dezinfekciji se EM ZOO nanese tudi po pripravljenem nastilju. Taka priprava svinjaka živalim nudi prijetno okolje za bivanje, saj zmanjšuje pojav stresa. Zaradi tega se živali tudi lažje osredotočijo na hrano oziroma prehranjevanje.

V primeru, da se pri svinjakih z rešetkami problemi ponavljajo kljub uporabi EM tehnologije, se priporoča čiščenje rešetk z 1:1-2 raztopino. 1 liter take raztopine bo zadostoval za 5 m2, obenem pa bo tak poseg tudi bo izboljšal kakovost gnojevke.

Najboljše rezultate pa se dosega, če se EM tehnologija uporablja na celi farmi in pri vseh segmentih vzreje in pridelave.

Zdravje izvira iz prebave.

Shopping Cart
Scroll to Top