Trajni nasadi

Prednosti

  • povečan donos zaradi boljše strukture tal,
  • povečana splošna imunska odpornost na bolezni in škodljivce,
  • boljši vodno zračni režim v tleh,
  • močnejši koreninski sistem,
  • povečana dostopnost hranil,

Uporaba

  • izboljšanje tal,
  • v novih nasadih, obnovah in za regeneracije,
  • med vegetacijo,
  • po obrezovanju…

 Zdrava, vitalna in strukturna tla so osnova za kontroliran donos.

IZBOLJŠANJE TAL:

Uporaba EM® v tleh vpliva na temelje rastlinske pridelave – izboljšanje fizikalno-kemično-bioloških parametrov tal, strukture, dostopnost hranil, procese humifikacije in mikrobiološko ravnotežje. Izboljšana kapaciteta za zadrževanje hranil in vodno-zračni režim dodatno pripomoreta k rasti posevka, predvsem v sušnih oz. deževnih obdobjih. Prevlada koristnih bakterij v tleh pa spodbudi že prisotne talne glive (Trichoderma, mikorizne glive), da se lažje razvijejo in dodatno pripomorejo k dostopnosti hranil. Dodatek prostoživečih dušik fiksirajočih bakterij potencira sposobnost tal za pretvorbo zračnega dušika v rastlinam dostopno obliko.


UPORABA: 40–60l EM Terra Active s 900l vode / ha. V primeru prisotnosti talnih patogenih dodamo 4–6l EM – 5. Količino razdelimo na dva do tri škropljenja po tleh.Za močnejši učinek dodamo EM Super Cera C (10g na 1l EM Terra Active).

NOVI NASADI IN OBNOVA OBSTOJEČIH:

Pri zasaditvi novih nasadov si s pomočjo visokotehnološkega mikrobiološkega sredstva EM Plant Forte, omogočimo hitro in uspešno juvenilno fazo. Močan koreninski sistem bo v odrasli fazi še kako dobrodošel, predvsem pri stresnih situacijah. Pri zasaditvah priporočamo uporabo EM Plant Forte razredčen v vodi 1:100, v katerega namočimo koreninski sistem mladih dreves ali trse. Pri obnovi oz regeneraciji nasadov, pa zalijemo drevesa z razredčino 1–1000.


UPORABA: 2–4l EM Plant Forte z 200l vode / ha pri zasaditvah, 10l EM Plant Forte z 10.000l vode pri obnovah.
Za močnejši učinek dodamo EM Super Cera C (10g na 1l EM Terra Active).

MED VEGETACIJO:

EM® se pri uporabi med vegetacijo obnaša kot biostimulator – vzpodbudi rast in povečuje splošno imunsko odpornost rastlin. Učinkovito se uporablja kot preventiva pred boleznimi in škodljivci ter za krepitev rastlin po stresnih situacijah. Najboljše in tudi dokazano pozitivne učinke dosežemo v kombinaciji z EM – 5.


UPORABA: 5–10l EM Plant Forte z 1–2l EM – 5 s 300l vode / ha. Za močnejši učinek dodamo EM Super Cera C (10g na 1l EM Plant Forte). Apliciramo lahko večkrat, priporočamo na 14 dni.

PO OBREZOVANJU:

EM® stimulira celjenjenje ran in hitro rast kalusa. Posebej priporočljiva je uporaba po večjih posegih.
Sredstvo lahko uporabljamo tudi za dezinfekcijo orodja.


UPORABA:
srednje velike rane: poškropimo z EM Plant Forte + EM-5 + voda v razmerju 10:1:200.
večje rane: mešanico EM Plant Forte +EM-5 10:1 zmešamo z EM Super Cera C v razmerju 1:1. Tako pripravljeno pasto namažemo po večjih ranah.
OPOMBA:
Ne škropimo v cvet, ker lahko preprečimo oplodnjo.

Shopping Cart
Scroll to Top