Klima

Hlevski prostor je bivalni prostor za živali, za mnoge edini. Kvaliteta bivanja v tem prostoru vpliva na njihovo počutje, zdravje in posledično tudi na kakovost proizvodov zaradi katerih jih gojimo. Živalski voh je veliko bolj občutljiv kot človeški, že nam ni prijetno priti v zatohel in zaudarjajoč hlev, živalim pa je bivanje v takem okolju tudi neprijetno. Tudi če v ohranjanje higiene vložimo veliko truda je to le umetno ustvarjen prostor ki ni idealno nadomestilo za njihovo naravno okolje, čeprav ima tudi hlev seveda svoje prednosti.

V hlevu kot vzrok za smrad prevladujejo predvsem živalski izločki. Ti vsebujejo veliko mikroorganizmov. Če je kisik dostopen potekajo aerobni procesi, ki potekajo načeloma hitreje in brez neprijetnih vonjav, medtem, ko pri anaerobnem nastajajo vmesni produkti npr. metan, sulfid, amoniak. Neprijetne vonjave povzročajo predvsem vodikov sulfid, ogljikov sulfid, ogljikove kisline, hlapne organske spojine, amonijak in so produkt anaerobnega gnitja. Tudi efektivni mikroorganizmi EM® sicer delujejo v anaerobnem okolju, vendar je njihov način razgradnje fermentacija in ne gnitje.

Škodljivi vplivi omenjenih plinov so različni. Sulfidi vplivajo na živčni sistem, hlapne organske imajo škodljive posledice predvsem ob dolgoročni izpostavljenosti (lahko so rakotvorne).
V hlevu dodatno k poslabšanju bivanjskih razmer pripomorejo muhe, katere privabljajo vonjave, ki se razvijajo ob procesih gnitja. Na gnijočo maso muhe ležejo jajčeca, k zatiranju le teh pa težijo vsi premišljeni načini odprave muh. Kemičnih metod je mnogo tehnologija EM® pa se loti problem zatreti že v kali in sicer z zmanjšanjem gnilobnih procesov. Muh ne bomo popolnoma odpravili vendar bo njihova prisotnost maloštevilna in s tem boljši bivanjski pogoji. Prisotnost muh je živalim nadležna, nekatere vrste pa se hranijo z živalsko krvjo, kar jim še dodatno škodi, prenašajo pa lahko tudi bolezni. V takih razmerah je upad prirastka in količine pridelka očiten.

Vsi naši posegi v bivanjsko okolje rejnih živali z namenom izboljšanja se nam bodo povrnili saj je zdravje živali ključno za količino pridelka in na koncu naše zadovoljstvo.

 

Prednosti:

  • zmanjšane emisije amonija, dušikovih oksidov in hlapnih organskih spojin
  • manj neprijetnih vonjav
  • manj muh
  • prijetnejša atmosfera za bivanje
  • boljše zdravje živali
  • večja produktivnost živali

Uporaba:

  • Pri zmanjševanju emisij v hlevu lahko uporabimo EM ZOO že v živalski krmi, kar do neke mere zmanjša emisije živalskih izločkov.
  • Za pranje in čiščenje hlevskih površin uporabimo in čistimo z razredčenim z vodo v razmerju od 1 : 20 do 1 : 100.
  • Kot dodatek k gnojevki je okvirna doza 1l EM® / m3 gnojevke, ta varira od morebitne prejšnje uporabe EM® in samih lastnosti gnojevke. Ena aplikacija zadošča za nevtralizacijo vonjav za prbl. dva tedna.

 Poskrbimo za zdravje in dobro počutje naših živali.

Shopping Cart
Scroll to Top