Trate

Uporaba EM PLANT FORTE pri vzgoji in vzdrževanju travnih površin omogoča boljše pogoje za rast trave ter posledično zmanjšuje stroške vzdrževanja. EM tehnologija na rastline deluje kot biostimulator, na tla pa kot aktivator mikrobne aktivnosti. Trate postanejo vitalne, bolje prehranjene, izboljša pa se tudi struktura tla. EM PLANT FORTE v tleh solibilizira fosfor, kalij, kalcij magnezij in vse mikroelemente, hkrati pa generira določene bioaktivne snovi, potrebne za rast trate. Najboljše rezultate dosegamo pri redni tedenski uporabi. Površine lahko škropimo ali pa zalivamo.

Odlične rezultate lahko dosegamo tudi s souporabo dušičnih gnojil po protokolu EM NITRO. Pri tem protokolu fermentiramo urejo z N-POVER mikrobnim aktivatorjem ter jo foliarno nanašamo po površini trate. Tako uspešno znižamo uporabo dušičnih gnojil vsaj za polovico. Zmanjšana količina dušičnih gnojil pozitivno vpliva na talni edafon in stimulira talne diazotrofe k fiksaciji dušika iz atmosfere (kar predstavlja brezplačni vir dušika). Navedeno pa je možno le v zdravih ter vitalnih tleh. Z EM-NITRO protokolom gnojimo le rastline in ne tal.

Uporaba EM PLANT FORTE je učinkovita tudi pri razgradnji črne plasti »black layer« ter polsti »thatch«. Pri redni uporabi (preventivnem ukrepanju) EM tehnologije teh pojavov ni, v primeru kurativnega ukrepanja pa lahko uporabljamo podvojene količine EM PLANT FORTE, vse dokler se stanje ne izboljša. Ob pojavu črne plasti ali polsti je sanacija nujno potrebna, saj pojava predstavljata vir za razvoj različnih bolezni ter posledično slabo prekoreninjenost tal.

Navodila za uporabo EM PLANT FORTE

EM PLANT FORTE pri vzdrževanju in vzgoji trat uporabljamo v odmerku 200 l / ha / leto. Količino sredstva razdelimo na tedenska škropljenja, ki jih izvajamo v obdobju od marca do oktobra, odvisno od vegetacije. Na površinah, kjer je vegetacija neprekinjena, pa uporabljamo sredstvo tekom celega leta (primeroma: ogrevana igrišča).

Sredstvo lahko apliciramo tudi skupaj z drugimi
biostimulatorji ter foliarnimi gnojili. Po škropljenju priporočamo
temeljito zalivanje. 

Vas zanima EM Nitro protokol?

Gnojenje po protokolu EM NITRO z dodanim sredstvom EM PLANT FORTE

Najboljše rezultate dosegamo pri skupni uporabi in ob rednem škropljenju. Škropimo v razmakih od 7 do 14 dni. Lahko dodajamo tudi druge biostimulatorje, močila ali foliarna gnojila. Za souporabo s pesticidi se predhodno posvetujte z distributerjem. Po zaključenem škropljenju je potrebno opremo temeljito oprati, da ne pride do razvoja biofilmov, ki lahko mašijo šobe.

Priporočamo uporabo razpršilnih šob z grobimi kapljicami, z namenom čim manjše izgube tekočine zaradi vetra.

Program ukrepanja proti polsti (thatch):

Polstenje (thatch) je plast organskega materiala, ki se kopiči med koreninami trave in površino tal. Čeprav je prisotnost polsti v manjšem obsegu nekaj običajnega za travnate površine, pa prekomerno kopičenje polsti lahko predstavlja vir okužb.

Za razkroj polsti uporabljamo EM PLANT FORTE, pri čemer je pomembno razumeti, da je glavni cilj uporabe sredstva spodbuditi mikrobiološko aktivnost v tleh, ki razkraja organsko snov (vključno s polstjo) v humus.

V nadaljevanju so predstavljeni učinki uporabe EM PLANT FORTE pri obdelavi polsta:

  • Razgradnja organske snovi: EM PLANT FORTE pospešuje razgradnjo organske snovi v polsti s pomočjo različnih mikroorganizmov, vključno s fotosintetskimi bakterijami, kvasovkami in mlečnokislinskimi bakterijami.

  • Povečanje aktivnosti dekompozitorjev: Dekompozitorji so mikroorganizmi, ki razgrajujejo organske snovi v tleh. EM PLANT FORTE spodbuja rast in aktivnost teh dekompozitorjev, kar pospeši razgradnjo polsti in zmanjša kopičenje le-te.

  • Izboljšanje strukture tal: EM PLANT FORTE prispeva k izboljšanju strukture tal. Z večjo mikrobiološko aktivnostjo se poveča agregacija tal, kar izboljša vodno – zračni režim v tleh.

  • Izboljšanje zdravja rastlin: Z zmanjšanjem kopičenja polsti in izboljšanjem mikrobiološke aktivnosti v tleh se z uporabo EM PLANT FORTE izboljša tudi zdravje rastlin. Zdrave rastline so bolj odporne proti boleznim in škodljivcem ter imajo boljšo sposobnost absorpcije hranil.

Učinki uporabe EM PLANT FORTE za razkroj polsti so vidni v razmeroma kratkem času. Priporočamo pa souporabo tudi drugih metod, kot so zračenje tal, uporaba organskih gnojil in ustrezno zalivanje.

Shopping Cart
Scroll to Top