Ekologija

Bioremediacije

Ljudje smo s svojim malomarnim in nepremišljenim ravnanjem onesnažili marsikatero okolje tudi do nepopravljivih razsežnosti. Ekološke katastrofe vseh vrst se dnevno dogajajo in kljub vse večji osveščenosti ljudi in zagrizenemu delovanju aktivistov se marsikje miži na obe očesi. Kjer pa se odločimo popraviti svoje napake, v kolikor jih narava ne sama, si pomagamo na različne načine. Eden izmed načinov je tako imenovana bioremediacija, kjer si pomagamo z živimi organizmi.

Bioremediacija je skupek procesov, ki jih uporabljamo pri vračanju degradiranih okolij v prvotno ali vsaj boljše stanje od obstoječega. Pri tem se uporablja žive organizme – rastline, glive in bakterije. Bioremediacija prihaja vse bolj v ospredje saj je ena izmed pomembnih nalog bioremediacije odstranitev onesnaževal iz okolja in če je možno tudi iz prehranske verige, kar je ključno za zdravje organizmov. Onesnaževala od težkih kovin do pesticidov povzročajo akutna obolenja, defekte zarodkov, poškodbe jetr in ledvic, rakava obolenja… Še vedno je sicer v praksi odstranjevanje onesnaženega materiala na drugo, za to namenjeno območje, kar ni dokončna rešitev. 

Mikroorganizmi so s svojim metabolizmom sposobni razkroja širokega nabora spojin od enostavnih kot je npr. kuhinjski sladkor pa do kompleksnih kot je npr. lignin. Kakorkoli, zavedati se je treba, da mikroorganizmi delujejo po načelu, da najprej porabijo najlažje dostopna hranila in šele ko ta porabijo se lotijo težje razgradljivih. Tako bo mikroorganizem najprej porabil vsa lažje dostopna hranila v okolju, preden se bo sploh lotil plastike ali nekega pesticida. Zaradi tega se poskuša bioremediacijo izvajati v čim bolj kontroliranem okolju. To pa je v naravi zelo težko izvedljivo. Poleg tega so vmesni produkti razgradnje lahko nato zelo težko razgradljivi naprej in celo bolj toksični kot osnovna molekula. Pri razgradnji se je pokazalo, da mikrobna združba doseže največji učinek v sodelovanju. 

Tudi težke kovine so onesnaževala, ki povzročajo probleme ob zadostni prisotnosti v prsti. V kolikor rastline prevzamejo težke kovine, se lahko te naložijo v delih rastline namenjenih za uživanje in tako pridejo v prehransko verigo. Mikroorganizmi lahko spremenijo naboj kovinskih ionov, jih vežejo v biomaso ali kako drugače imobilizirajo in tako preprečijo, da bi se prosto nahajale v okolju. Na ta način jih tudi rastline ne morejo prevzeti. Problem je s tem deloma rešen, vendar je treba opozoriti, da težke kovine še vedno ostanejo na onesnaženem območju.

 

 Tehnologijo EM se pri bioremediacijah uporablja že na veliko krajih po svetu, kjer jim je bila ta možnost predstavljena. V državi od koder prihaja tehnologija jo uporabljajo za reševanje posledic katastrofe v Fukushimi, nam bližji primer je reševanje onesnaženega zaliva na otok Pag na Hrvaškem.

Način uporabe pri bioremediaciji
Pri remediaciji lahko uporabimo EMA (aktiviran EM) razredčen 10 do 20 krat z vodo in poškropljen po onesnaženem območju. To velja za zelo onesnažena območja. Možnost, ki je bolj ugodna za onesnažene vodotoke, je uporaba EM blatnih kep. Te kepe nato raztrosimo po onesnaženem območju.

EM blatne kepe se uporablja v tekočih ali stoječih vodah. Okvirna doza je ena kepa za vsak kvadratni meter površine, kar zadošča za eno sezono. Naslednjo sezono po potrebi postopek ponovimo.

EM Blatne kepe

Očistimo vodne vire

Shopping Cart
Scroll to Top