Vzgoja žitaric

Prednosti

  • povečan donos zaradi boljše strukture tal,
  • povečana splošna imunska odpornost na bolezni in škodljivce,
  • zmanjšan negativni vpliv monokultur,
  • izboljšana kaljivost semen…

Uporaba

  • predsetvena obdelava,
  • tretiranje semen,
  • med vegetacijo,
  • razkroj žetvenih ostankov…

 Zdrava, vitalna in strukturna tla so osnova za kontroliran donos.

PREDSETVENA OBDELAVA:

Uporaba EM® v tleh vpliva na temelje rastlinske pridelave – izboljšanje fizikalno-kemično-bioloških parametrov tal: strukture, dostopnost hranil, procese humifikacije in mikrobiološko ravnotežje. Izboljšana kapaciteta za zadrževanje hranil in vodno-zračni režim dodatno pripomoreta k rasti posevka, predvsem v sušnih oz. deževnih obdobjih. Prevlada koristnih bakterij v tleh pa spodbudi že prisotne talne glive (Trichoderma, mikorizne glive), da se lažje razvijejo in dodatno pripomorejo k dostopnosti hranil. Dodatek prostoživečih dušik fiksirajočih bakterij potencira sposobnost tal za pretvorbo zračnega dušika v rastlinam dostopno obliko.


UPORABA: 20–40l EM Organo Active / ha. V primeru prisotnosti talnih patogenih dodamo 4l EM – 5.

TRETIRANJE SEMEN:

Semena tretiramo z namenom zaviranja rasti patogenih mikroorganizmov kot tudi izboljšanja njihove kaljivosti. To dosežemo z uporabo EM Plant Forte. Rezultat je višji odstotek kaljivosti, enakomernejša vznik in rast kalčkov, močan koreninski sistem v juvenilni fazi in odlično izkoriščanje razpoložljivih hranil. Nanašamo ga lahko v koncentratu ali razredčenega z vodo.


UPORABA: 1l EM Plant Forte za 400 kg semen pri pšenici ali za 200kg semen pri koruzi.

MED VEGETACIJO:

EM® se pri uporabi med vegetacijo obnaša kot biostimulator – vzpodbudi rast rastlin in povečuje njihovo splošno imunsko odpornost. Učinkovito se uporablja kot preventiva pred boleznimi in škodljivci ter za krepitev rastlin po stresnih situacijah. Najboljše in tudi dokazano pozitivne učinke dosežemo v kombinaciji z EM– 5.


UPORABA: 5–20l EM Plant Forte +2–4l EM – 5 s 300l vode / ha. 

SILIRANJE:

V primeru siliranja, se za bolj učinkovit proces fermentacije priporoča  EM ZOO. Taka silaža je bolj stabilna in z njo dosegamo dobro ješčnost. Preprečuje nastanek neželjenih kislin.


UPORABA:  0,25l-0,5l EM® Zoo / tono mase (lahko se redči z vodo)

RAZKROJ ŽETVENIH OSTANKOV:

Razkroj žetvenih ostankov s pomočjo koristnih mikroorganizmov je energetsko učinkovit način, ki pripomore k gradnji in ohranitvi ravni humusa v tleh in pozitivno vpliva na lastnosti tal. Razkroj z uporabo dušičnih gnojil pa po drugi strani pospeši direktno mineralizacijo, ne omogoča ohranitve ravni humusa, ampak pripomore k izgubljanju organske snovi in rušenju strukture tal. Razkroj z efektivnimi mikroorganizmi EM® prepreči tudi razmnoževanje patogenih gliv. Z njim si olajšamo obdelavo tal brez oranja.


UPORABA: 10–20l EM Terra Active s 300l vode / ha.

EM Nitro protokol :

Podatki o učinkovitosti dušičnih gnojil govorijo o tem, da je kar 70-80% izgubljenih zaradi takih ali drugačnih razlogov. Hkrati pa se dobršen del preostalega porabi kot stimulacija talnih mikroorganizmov, ki s pomočjo presežnega dušika prekomerno razkrajajo talno organsko maso in zmanjšujejo vsebnost humusa (huminskih kislin). 

Naš koncept sloni na dejstvu, da je možno doseči skoraj 100% učinkovito prehrano z dušikom, pri tem pa znižati pritisk prekomernega dušičnega gnojenja na talne mikroorganizme ter posledično tla. 


UPORABA: N POWER po navodilih za EM Nitro protokol

Shopping Cart
Scroll to Top